Skip to content

Tarieven

Logopedie wordt door de zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering, mits de behandeling plaatsvindt op basis van een geldige verwijzing van de huisarts of specialist.

Indien je 18 jaar of ouder bent heb je te maken met het eigen risico. Het bedrag van het eigen risico is afhankelijk van wat je afgesproken hebt met jouw zorgverzekeraar. Dit bedrag zal eerst op jou verhaald worden. De kosten die daarboven komen worden vergoed door de zorgverzekeraar.

Dyslexie
De behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie wordt -onder bepaalde voorwaarden- vergoed. In samenwerking met de school kan je kind voor onderzoek volgens deze vergoedingsregeling worden aangemeld. Hiervoor bestaat een formeel multidisciplinair samenwerkingsverband met verschillende onderzoeksinstanties, waaronder H&G onderwijs in Weert.

Vergoeding logopedie 2017
Voor een overzicht van vergoedingen verwijzen wij naar de site van de zorgverzekeringwijzer.

tarieven logopedist
Back To Top