Skip to content

Identificatieplicht

Bij de eerste afspraak willen wij je vragen om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen, ook als je jonger bent dan 14 jaar. Wij controleren dan of jouw legitimatiebewijs overeenkomt met het Burgerservicenummer (BSN), zodat we zeker weten dat jij degene bent die de zorg ontvangt.

De overheid stelt ons verplicht dit te doen. Zij wil met de legitimatieplicht fraude in de zorg tegengaan. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de Rijksoverheid.

Bij de eerste afspraak
heb je een ID-bewijs nodig.

praktijk logopedist
Back To Top