Skip to content

Onze werkwijze

Graag willen we jou op deze pagina informeren over onze werkwijze. Zo kom je een beetje te weten over hoe wij te werk gaan en wat jij van ons kunt verwachten. Mocht je naar aanleiding hiervan nog vragen hebben, dan kun je ons natuurlijk altijd bellen of mailen. Het persoonlijke contact vinden wij het allerbelangrijkste.

Aanmelding

Je kunt bij ons een afspraak maken via de mail of door ons te bellen via 0495 – 54 40 21 of 06 – 50 63 85 50. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur. Tijdens onderzoek of therapie kunnen wij helaas geen telefoon aannemen. Spreek dan je vraag of boodschap in op de voicemail, samen met je telefoonnummer, dan bellen wij jou zo snel mogelijk terug.

In het telefoongesprek zullen wij kort je hulpvraag inventariseren en enkele persoonsgegevens vragen. Ook als je een mailtje stuurt is het fijn als je het afspraakformulier invult, dan kunnen wij ons beter voorbereiden op het eerste gesprek.

De eerste afspraak

Bij de eerste afspraak gaat het vooral om een prettige eerste kennismaking. Samen gaan we de hulpvraag in kaart te brengen. We verzamelen gegevens die van belang kunnen zijn voor jouw hulpvraag. Verder hebben we ook algemene persoonsgegevens nodig, een identiteitsbewijs en een verwijsbrief voor logopedie van de huisarts of specialist.

Onderzoek en behandeling

Aanvullend onderzoek

Na de eerste afspraak bekijken wij wat de beste aanpak is. Is er wel of geen logopedische behandeling nodig? Zo ja, is er nog aanvullend onderzoek nodig, bijvoorbeeld door middel van een test, toets en/of observatie? Samen met jou stellen we de behandeldoelen op en bepalen we het behandeltraject. Vervolgens starten we met de behandeling.

Behandeling

Iedere behandeling duurt 25 minuten. In de meeste gevallen wordt één keer per week behandeld. Het aantal te geven behandelingen is afhankelijk van de soort en ernst van de klacht.

Na de behandeling

Evaluatie

Aan het einde van de behandeling vindt een evaluatie plaats. De verwijzer wordt op de hoogte gesteld van de behandeling en het behaalde resultaat. Met toestemming (van de ouders) is het mogelijk om logopedische gegevens te bespreken met derden waardoor de zorg in bredere zin aangepakt en uitgebreid kan worden.

Na afloop van de behandeling krijg je via de mail een enquete toegestuurd, waarin we je vragen naar je ervaringen.

Afsluiting

Door een onderzoek, test of (spel)observatie bekijken we of de behandeldoelen zijn bereikt. Als deze bereikt zijn kan de behandeling worden afgesloten. Mochten de behandeldoelen niet bereikt zijn, dan wordt in onderling overleg een nieuw controlemoment afgesproken.

Samenwerking

Uiteraard is het belangrijk om een goede samenwerking te hebben met ouders, kinderen en partners. Maar vaak is het ook van belang om met derden een goede samenwerking te hebben, zodat een goede behandeling van logopedie, dyslexie of stemklachten gewaarborgd kan worden. Je kunt hierbij denken aan samenwerking met:

  • medici, zoals huisartsen, specialisten (waaronder KNO-artsen en kinderartsen) en tandartsen
  • audiologische centra
  • integrale vroeghulp
  • paramedici, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten en diëtisten
  • scholen, zoals peuterspeelzalen, basis- en voorgezet onderwijs

Voor de behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie bestaat een formeel multidisciplinair samenwerkingsverband met H&G onderwijs in Weert.

Wil je meer informatie over onze samenwerkingsverbanden?

logopedie praktijk - logopedist
Back To Top