Skip to content

Gevolgen

Mogelijke gevolgen van dyslexie:

Minder goede schoolprestaties
Veel van de kennis die kinderen op de basisschool opdoen, verloopt via geschreven tekst. Vrijwel alle methoden voor geschiedenis, aardrijkskunde, rekenen, taal enz. bevatten één of meerdere boeken waaruit gewerkt wordt. Kinderen met dyslexie lopen het risico om naast de leesachterstand ook een achterstand in andere vakken op te lopen. Niet omdat ze minder intelligent zouden zijn (dat is namelijk niet het geval), maar omdat het hen meer tijd en moeite kost om de stof goed op te nemen.

Daarnaast hebben dyslectische kinderen vaak ook problemen met de auditieve vaardigheden (auditieve verwerkingsproblemen). Dit maakt het lastig om instructies die uit meerdere losse opdrachtjes bestaan te onthouden of te begrijpen, of om in een rumoerige omgeving goed te verstaan wat de leerkracht zegt. Ook dit kan negatieve gevolgen hebben voor de schoolprestaties.

Sociaal-emotionele problemen
Keer op keer merken dat het lezen niet goed gaat, kan maken dat het zelfvertrouwen van dyslectische kinderen een behoorlijke deuk oploopt. Het kind kan een hekel krijgen aan lezen en daardoor minder willen oefenen, terwijl veel oefening juist voor de automatisering van het lezen erg belangrijk is.

Door een tijdige diagnose van ernstige enkelvoudige dyslexie kan door gerichte behandeling de achterstand op lees- en spellingsgebied zoveel mogelijk beperkt blijven/worden.

logopedie voor taal
Back To Top