Skip to content

Executieve functies

Heeft je kind moeite met het beginnen aan zijn taken? Vergeet je kind vaak het huiswerk te maken of vindt je kind het moeilijk om overzicht te behouden en krijgen emoties dan de vrije hand? Ziet het zelf niet zijn of haar eigen aandeel in de gebeurtenissen? Dan kan het zijn dat er sprake is van zwakke executieve functies, de uitvoerende regelfuncties. Er zijn dan stoornissen in een bepaald hersengebied.

De executieve functies zijn onder te verdelen in:
• Taakinitiatie, planning, overzicht
• Aandacht richten en volhouden
• Emotieregulatie
• Werkgeheugen
• Inhibitie (het vermogen om je gedrag af te remmen)
• Zelfinzicht
• Cognitieve flexibiliteit (het vermogen om je aan te passen als de omstandigheden veranderen)

Verschillende trainingen

We bieden verschillende trainingen aan zoals ‘Ik leer leren’ en ‘S.M.A.R.T.’.
Iedere training heeft tot doel om een bepaald deelgebied van de executieve functies te verbeteren.

‘Ik leer leren’
Met ‘Ik leer leren’ krijgen kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.

De training ‘Ik leer leren’ duurde slechts 6 weken, maar heeft het schoolresultaat van mijn zoon in de brugklas aanzienlijk verbeterd. Hij kan beter plannen en pakt zijn huiswerk thuis effectiever aan.

– Hanneke

‘S.M.A.R.T.’
Onze training heeft tot doel om een bepaald deelgebied van de executieve functies te verbeteren. S.M.A.R.T. is een trainingsprogramma dat kinderen helpt hun redeneervaardigheden te verbeteren.
Naast een basisprogramma bestaat het programma ook uit oefeningen die het werkgeheugen, verwerkingssnelheid en flexibiliteit versterken.

Het S.M.A.R.T. programma blijkt redeneervaardigheden als basis van het leren te kunnen verbeteren. Deze training is gebaseerd op meer dan 20 jaar onderzoek naar hoe kinderen en volwassenen leren.

S.M.A.R.T. staat voor
Strenghtening Mental Abilities through Relational Training

executieve functies
Back To Top