Skip to content

Gehoor

Een goed gehoor betekent niet alleen goed kunnen horen, maar ook een goede verwerking van de informatie. Beiden zijn van invloed op een goede spraak- en taalontwikkeling. Is het gehoor minder, dan kunnen we jou leren liplezen en/of helpen om te gaan met een hoortoestel. Als het gehoor goed is maar een kind lijkt niet te luisteren of doet niets met de informatie, dan kan het zijn dat er auditieve verwerkingsproblemen zijn. Ook dan is het belangrijk om hiermee aan de slag te gaan.

(Aangeboren) doofheid of slechthorendheid

Een goed gehoor vormt de basis van een goede spraak- en taalontwikkeling. Is het gehoor minder, dan kun je anderen niet (goed) verstaan en moeilijk(er) communiceren.

Als we gehoorproblemen vermoeden, verwijzen wij naar de huisarts. Deze bepaalt of een bezoek aan de KNO-arts of een audiologisch centrum nodig is.

Bij volwassenen kunnen gehoorproblemen worden verminderd met een gehoortoestel. Deze meten wij niet aan, maar we kunnen je wel leren hoe je ze het beste kunt gebruiken.

logopedie bij taalproblemen

Auditieve verwerkingsproblemen

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vooral moeite met allerlei vaardigheden, benodigd voor het verstaan van mondelinge informatie. Enkele voorkomende kenmerken die kinderen met auditieve verwerkingsproblematiek kunnen laten zien zijn: veel “huh” zeggen; moeizaam begrijpen van mondelinge opdrachten; moeite met onthouden van mondelinge informatie; en/of het negeren van geluiden en/of opdrachten.

Indien kinderen problemen ondervinden met de auditieve verwerking kunnen er op korte en lange termijn problemen in de ontwikkeling optreden. Wanneer er geen vroegtijdige onderkenning plaatsvindt, is de kans groter dat een of meer van onderstaande gevolgen voorkomen. Deze gevolgen kunnen spraak- en/of taalproblemen en leerproblemen zijn. Deze problemen komen vaak voor in combinatie met andere problemen, zoals  slecht presteren op school (ondanks normale intelligentie); problemen bij het vervullen van klassikale opdrachten; korte aandachtsspan; snel afgeleid door geluiden of gebeurtenissen in de omgeving; slecht ontwikkeld besef van tijd

De auditieve functies spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten aan een aantal leesvoorwaarden voldoen, voordat ze naar groep 3 kunnen. Voorbeelden hiervan zijn: letters samenvoegen tot één woord of verschillen horen tussen klanken/woorden.

De logopedist doet onderzoek naar de auditieve vaardigheden en de mogelijke invloed hiervan op taal, spraak, lezen en spellen. Dit uitgebreid onderzoek naar auditieve verwerkingsproblemen wordt vaak pas op zesjarige leeftijd afgenomen, meestal in een audiologisch centrum. Op basis van het onderzoek worden adviezen gegeven aan ouders of bijvoorbeeld leerkrachten. Vaak wordt er tijdens individuele logopedische behandelingen gerichte oefening gedaan om de auditieve functies te verbeteren.

Als een kind heel veel last heeft van achtergrondlawaai, kan het gebaat zijn bij gebruik van een koptelefoon in de klas. Op momenten dat het kind zelfstandig moet worden, kan de koptelefoon opgezet worden. Het omgevingsgeluid komt dan minder hard binnen bij het kind, waardoor het zich beter kan concentreren op zijn taak. Daarnaast behoort ook het inzetten van soloapparatuur tot de mogelijkheden.

Het ging niet zo goed in groep 2 met onze Jasper. Hij had moeite met de auditieve verwerking van opdrachten. Dankzij goede adviezen en oefeningen van de logopediste gaat het nu veel beter en kan hij naar groep 3.

– Joyce

logopedie - stem
Back To Top