Skip to content

Dyslexie

Heeft je kind moeite met lezen en/of spelling? Heeft het bijvoorbeeld moeite met het automatiseren van spellingsregels of ligt het tempo van het lezen erg laag? Komt je kind weleens moeilijk uit zijn/haar woorden, terwijl de kennis er wel is? Dit kunnen enkele symptomen zijn van dyslexie, maar dyslexie is breed. Wij zijn gespecialiseerd in onderzoek én behandeling van dyslexie. Margo heeft de master opleiding tot dyslexiespecialist voltooid.

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau.

Dyslexie is een ernstig leesprobleem. Niet elk leesprobleem is echter een vorm van dyslexie. Of en wanneer er sprake is van dyslexie hangt af van de achterstand en de hardnekkigheid.

dyslexie oefeningen bij kinderen
dyslexie behandeling

Lezen

Dyslectische kinderen gaan veel trager vooruit bij het leren lezen. Ze hebben vaak moeite om van spellend lezen tot het lezen van gehele woorden te komen. (Automatiseren van de klank-tekenkoppeling). Het kind kan er langer over doen om de klank-tekenkoppeling te maken, waardoor het trager leest (spellend lezen). Het kind kan ook proberen om toch vlot te lezen. Omdat het die snelheid eigenlijk niet aankan, komen dan vaak leesfouten voor (radend lezen).

Schrijven

Bij het schrijven hebben dyslectische kinderen meer moeite met de spelling. Het duurt vaak lang voordat ze de juiste letters (of lettercombinaties) goed kunnen koppelen aan de klanken waaruit een woord bestaat.

Het is een misvatting dat het omdraaien van letters, bijv. de /b/ en de /d/ kenmerkend is voor dyslexie. Alle kinderen doen dat in het begin, alleen in het geval van dyslexie duurt het vaak langer voordat een kind de beginfase van het spellen helemaal beheerst.

dyslexie schrijfoefeningen bij kinderen
Back To Top