Skip to content

Privacy

Onze logopedisten nemen kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk gaan we zorgvuldig om met deze informatie, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit sluit ook aan op het privacyreglement van de NVLF.

Zonder jouw toestemming zullen we derden niet de hoogte brengen van de gegevens die tijdens het onderzoek en behandeling zijn verkregen.

Het is wel gebruikelijk dat we, alleen met jouw schriftelijke toestemming, verwijzers en andere betrokkenen op de hoogte stellen van het verloop en het resultaat van het onderzoek en/of de behandeling. Je kunt hierbij denken aan leerkrachten en huisarts.

Jouw patiëntengegevens blijven 15 jaar bewaard. Na die periode worden de gegevens door de praktijkhouder vernietigd.

We gaan vertrouwelijk om
met jouw gegevens.

dyslexie en logopedie oefeningen
Back To Top