Skip to content

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Als zorgverlener kunnen wij in onze praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De overheid heeft hiervoor een meldcode ontwikkeld. De NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) heeft naar aanleiding hiervan een eigen meldcode ontwikkeld, waarin in 5 stappen wordt beschreven wat een logopedist moet doen bij vermoedens van geweld. Wij zijn bij wet verplicht deze meldcode bij signalen van geweld te gebruiken.

Bij vermoedens van (huiselijk) geweld
zijn wij verplicht de meldcode te hanteren.

spelenderwijs logopedie
Back To Top