Skip to content

Taal

Blijft je kind op taalgebied achter bij leeftijdsgenootjes? Begrijpt je kind vaak niet wat er gezegd wordt? Wij kunnen dan het niveau van de taalontwikkeling bepalen en kijken of het verstandig is om hieraan te gaan werken. Maar ook ouderen kunnen bijvoorbeeld door een hersenbloeding te maken krijgen met taalproblemen. Ook daar kunnen wij als logopedist uitkomst bieden.

Kinderen met taalproblemen

Er zijn diverse wijzen waarop een achterstand op gebied van taalontwikkeling zich kan uiten. Zo kan een kind moeite hebben met het begrijpen van wat er gezegd wordt. Het kan ‘kromme’ zinnen gebruiken, niet goed uit zijn of haar woorden komen of nieuwe woorden moeilijk onthouden.

Aan de andere kant kan er sprake zijn van een taalachterstand als een kind niet op zijn of haar beurt kan wachten, moeilijk oogcontact maakt tijdens een gesprek of als een kind het lastig vindt om te luisteren. We noemen dat ook wel communicatievoorwaarden.

De oorzaken van een taalachterstand zijn ook divers. Zo kan er onvoldoende taalaanbod zijn of kan er sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis.

Heb je twijfels over de taalontwikkeling van jouw kind? Neem dan contact met ons op. Wij brengen het taalniveau in beeld en bekijken dan samen met jou of logopedie wenselijk is.

Wil je indruk krijgen van het niveau van de taalontwikkeling van je kind? Doe dan een test op Kind en Taal. Als je meer informatie wilt over welke woorden je kind op welke leeftijd moet kennen biedt de BAK-lijst uitkomst Basiswoorden Amsterdamse Kleuters (download de BAKlijst)

taal oefeningen logopedie

Volwassenen en taalproblemen

Ook op latere leeftijd kun je problemen krijgen met de taal. Vaak is een aandoening hiervan de oorzaak, zoals een hersenbloeding of hersentumor. Het kan ook zijn dat er door een ongeval een hersenletsel is ontstaan.

De taalproblemen kunnen zich uiten in dat je de taal niet goed meer begrijpt, je moeilijk uit je woorden komt of dat je de verkeerde woorden in een verkeerde situatie gebruikt.

Afasie

Een veel voorkomende taalstoornis is Afasie. Afasie kan ontstaan door een hersenletsel. Het betekent letterlijk A (=niet) fasie (=spreken).

Je spreekt van Afasie als een of meer onderdelen van het taalgebruik niet meer goed functioneren, zoals praten, het vinden van de juiste woorden, begrijpen, lezen, schrijven en gebaren maken. De ernst van de Afasie is afhankelijk van het hersenletsel.

De problemen die ontstaan (zijn) door Afasie kunnen verbeteren, maar dat betekent geen garantie voor een volledig herstel. Het verloop van het herstel is afhankelijk van diverse factoren. Voordat we met de behandeling starten brengen we eerst uitgebreid de problemen in kaart. Vervolgens gaan we niet alleen met de client, maar ook met mensen uit de directe omgeving aan de slag, zodat ook zij leren hoe je het beste communiceert bij hersenletsel. Het weer (goed) kunnen communiceren staat bij de behandeling centraal.

logopedie bij taalproblemen

Problemen met taal kunnen zijn:

  • Te korte zinnen maken
  • Te weinig woorden kennen
  • Woordvormen niet goed gebruiken
  • Taal niet goed begrijpen

Back To Top