Skip to content

Diana Hilgers- Schreuders

Sinds 1996 ben ik werkzaam als logopedist, o.a. binnen de 1e lijns zorg, SBO onderwijs, spraaktaalambulatorium en audiologisch centrum. Sinds september 2023 werk ik in de praktijk bij Margo, en dat combineer ik met mijn werk op een audiologisch centrum. Het is fijn dat ik de kennis en expertise die ik de afgelopen jaren heb opgebouwd op deze manier op beide werkplekken in kan zetten.

In de praktijk ga ik me met name richten op het behandelen van kinderen met spraak-taalproblemen en lees- spellingsproblemen.

dyslexie oefeningen bij kinderen
Back To Top